BRONISŁAW  AUBRECHT  PRĄDZYŃSKI – w latach 1979 – 2017 dyrektor Konkursu

Ukończył Szkołę Baletową w Gdańsku w 1958 roku i od razu został zatrudniony przez Państwową Operę Bałtycką w zespole baleto­wym Janiny Jarzynówny – Sobczak.

Zaczynał jako tancerz corps de ballet, a zakończył pracę sceniczną na stanowi­sku solisty baletu. W czternastoletnim okre­sie pracy scenicznej wcielał się w role charakterystyczne, występując w takich baletach jak: „Cudowny Mandaryn”, „Dafnis i Chloe”, „Piotruś  i wilk”, „Pan Twardowski”, „Jezioro łabędzie”, „Dziadek do orzechów” oraz wielu in­nych. W 1965 roku uzyskał tytuł magistra historii na WSP w Gdańsku. Pracę sce­niczną zakończył w 1972 roku. Nabytą na scenie mi­łość do baletu i pasję przeniósł na szkołę, której dyrektorem został w tym samym roku. W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Gdańsku pracował do 2017 roku. Wprowadził w tym czasie w życie wiele własnych, cennych inicjatyw,  m.in.:

– już od 1975 roku organizowane były w Gdańsku letnie kursy doskonalenia nauczycieli w zakresie metodyki nauczania tańca klasycznego i charakterystycznego,
– gdańska szkoła jako pierwsza zainicjowała tworzenie gabinetów audiowizualnych, w których gromadzone są nagrania video materiałów  własnych oraz zarejestrowanych  przez polskie i zagraniczne stacje telewizyjne,

– od 1984 roku organizowanie Gdyńskich Wieczorów Baletowych, dzięki którym wszystkie nowości choreograficzne znanych artystów baletu prezentowane były na scenie Teatru Muzycznego. Była to również okazja do zaprezentowania interesujących debiutów choreograficznych,
– wspaniałym świętem stał się Międzynarodowy Festiwal Tańca „Dance of the World” Gdańsk 1991, w którym uczestniczyło ok. 300 osób – uczniów różnych szkół baletowych, pedagogów i uznanych artystów baletu z całego niemal świata.

– wznowienie Ogólnopolskich Przeglądów Pracy Szkół Baletowych ( I w 1956 roku odbył się w Poznaniu, a już II w Gdańsku),

Bronisław Prądzyński na trwałe wpisał się w historię Ogólnopol­skich Konkursów Tańca, kiedy po trwającej kilkanaście lat przerwie, podjął się ich reaktywowa­nia.  
III edycja powołanego do życia w Warszawie w 1959 roku Ogólnopolskiego Kon­kursu Tańca Scenicznego i Choreografii,  w 1979 roku – odbyła się w Gdańsku. Od 1990 roku, dzięki Jego staraniom, Konkursy, odbywające się od tej pory regularnie co dwa la­ta, na stałe wpisały się w krajobraz polskiej sztuki baletowej. Uczestniczą w nich uczniowie wszystkich państwowych szkół baletowych.
Przez pewien czas częścią konkursów baletowych były Debiuty Choreograficzne.
Był również pomysłodawcą i współorganiza­torem Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego Najmłodszych Tancerzy (przemianowany w 2008 roku na Ogólnopolskie Spotkania Baletowe Najmłodszych Tancerzy).

Za dyrekcji Bronisława Prądzyńskiego uczniowie Gdańskiej Szkoły Baletowej zajmowali czołowe miejsca na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Zdobywali sceniczne doświadczenie, uczestnicząc w zrealizowanych przez szkołę spektaklach baletowych. Możliwe to było również dzięki gruntownej rozbudowie i modernizacji budynku, którą Jemu również szkoła zawdzięcza.

Przez sześć kadencji reprezentował środowisko baletowe w Radzie do spraw Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury.

45 lat pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Baletowej w Gdańsku, 14 lat poświęconych pracy artystycznej na scenie Opery Bałtyckiej…         
W latach 1979 – 2017 dyrektor Ogólnopolskich Konkursów Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego (od III do XX edycji)

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 roku został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”