• WYNIKI

    

   Grand Prix Konkursu – Ewa Głowacka – Warszawa
 •  
   • I nagroda:      Ilona Mazur, Andrzej Marek Stasiewicz – Gdańsk
   • II nagroda:     Małgorzata Świtała – Gdańsk
   • III nagroda:    Hanna Jedynak – Gdańsk

Jury

MARIA KRZYSZKOWSKA – przewodniczący 

BARBARA BITTNERÓWNA

 • MARTA BOCHENEK 

  ALICJA BONIUSZKO

 • WITOLD BORKOWSKI

 • CONRAD DRZEWIECKI

 • JERZY GOÓŁ

 • WITOLD GRUCA

 • JANINA JARZYNÓWNA-SOBCZAK

 • ZBIGNIEW KILIŃSKI

 • GUSTAW KLAUZNER

 • HENRYK KONWIŃSKI

 • ZBIGNIEW KORYCKI

 • OLGA SAWICKA

 • OLGA SŁAWSKA-LIPCZYŃSKA

 • STANISŁAW SZYMAŃSKI

 • KAZIMIERZ WRZOSEK