WYNIKI

 

GRAND PRIX KONKURSU – Jacek Breś, Gdańsk

 

W kategorii starszej dziewcząt:

  • I miejsce:        Dominika Krzysztoforska – Warszawa
  • II miejsce:       Anna Lipczyk – Warszawa
  • III miejsce:      nie przyznano

W kategorii starszej chłopców:

  • I miejsce:        nie przyznano
  • II miejsce:       Mariusz Ostrowski – Warszawa
  • III miejsce:      Bartłomiej Więckowski – Gdańsk

W kategorii młodszej dziewcząt:

  • I miejsce:        Anna Sąsiadek – Gdańsk
  • II miejsce:       Anna Huk – Poznań, Karolina Jupowicz – Warszawa
  • III miejsce:      Milena Lorkiewicz – Poznań, Izabela Milewska – Warszawa, Paulina Wieczorek – Poznań

W kategorii młodszej chłopców:

  • I miejsce:        Jacek Tyski – Warszawa
  • II miejsce:       nie przyznano
  • III miejsce:      Filip Barankiewicz – Warszawa