JURY 

EMIL WESOŁOWSKI – przewodniczący

ALICJA BONIUSZKO

MARIA KIJAK

HENRYK KONWIŃSKI

ELŻBIETA KWIATKOWSKA

ANDRZEJ MAREK STASIEWICZ

SŁAWOMIR WOŹNIAK

KAZIMIERZ WRZOSEK

EWA WYCICHOWSKA

ALEKSANDRA GOŹDZIK –  sekretarz jury