JURY 

 

EMIL WESOŁOWSKI – przewodniczący

HENRYK KONWIŃSKI

TERESA MEMCHES

MAREK RÓŻYCKI

ARBARA SIER-JANIK

JAROSLAV SLAVICKY

IZABELA SOKOŁOWSKA

ANDRZEJ MAREK STASIEWICZ

EDYTA WASŁOWSKA

EWA WYCICHOWSKA

ALEKSANDRA GOŹDZIK – sekretarz jury