• Jury

    

   MARIA KRZYSZKOWSKA – przewodniczący 

   BARBARA BITTNERÓWNA

  • MARTA BOCHENEK 

   ALICJA BONIUSZKO

  • WITOLD BORKOWSKI

  • CONRAD DRZEWIECKI

  • JERZY GOÓŁ

  • WITOLD GRUCA

  • JANINA JARZYNÓWNA-SOBCZAK

  • ZBIGNIEW KILIŃSKI

  • GUSTAW KLAUZNER

  • HENRYK KONWIŃSKI

  • ZBIGNIEW KORYCKI

  • OLGA SAWICKA

  • OLGA SŁAWSKA-LIPCZYŃSKA

  • STANISŁAW SZYMAŃSKI

  • KAZIMIERZ WRZOSEK

  •  
  •