JURY 

 

EMIL WESOŁOWSKI – przewodniczący

IRENA TARASIEWICZ – wiceprzewodnicząca

ALICJA BONIUSZKO

IZABELA GORZKOWSKA-GŁOWACKA

MARIA KIJAK

LILIANA KOWALSKA

ELŻBIETA KWIATKOWSKA

ELŻBIETA MICKIEWICZ

IRENEUSZ WIŚNIEWSKI

EWA WYCICHOWSKA

ALEKSANDRA GOŹDZIK –  sekretarz jury