JURY 


EMIL WESOŁOWSKI  – przewodniczący

JACEK DROZDOWSKI

SŁAWOMIR GIDEL

JOLANTA RYBARSKA

BARBARA SIER-JANIK

EDYTA WASŁOWSKA

STANISŁAW WIŚNIEWSKI

EWA WYCICHOWSKA

TAMARA BEER – sekretarz jury