JURY 

 

MARIA KRZYSZKOWSKA – przewodnicząca

JANINA JARZYNÓWNA-SOBCZAK – wiceprzewodnicząca 

ALAIN BERNARD — Szwajcaria

HANNA CHOJNACKA

EWA GŁOWACKA

ELŻNIETA MICKIEWICZ

EWA NAPIÓRKOWSKA

GRAŻYNA PORLAWSKA

MIROSŁAW ROŻALSKI

ZBIGNIEW SOBIS

EWA WYCICHOWSKA

ALEKSANDRA GOŹDZIK – sekretarz jury