WYNIKI 

W kategorii starszej dziewcząt:

  • I miejsce:        Agnieszka Szymańska – Warszawa
  • II miejsce:       Izabela Sokołowska – Gdańsk
  • III miejsce:      Anna Nowak – Łódź, Agnieszka Pietyra – Bytom

W kategorii starszej chłopców:

  • I miejsce:        Marcin Kupiński – Gdańsk
  • II miejsce:       Dawid Kupiński – Gdańsk
  • III miejsce:      Marcin Dempc – Gdańsk

W kategorii młodszej dziewcząt:

  • I miejsce:        Barbara Bartnik – Bytom, Romina Kołodziej – Bytom
  • II miejsce:       Anita Mikołajczyk – Warszawa
  • III miejsce:      Anna Dzieńkowska – Warszawa, Katarzyna Samól – Gdańsk

W kategorii młodszej chłopców:

  • I miejsce:        nie przyznano
  • II miejsce:       Grzegorz Brożek – Gdańsk
  • III miejsce:      Piotr Klimczak – Warszawa, Michał Wylot – Gdańsk

Jury

EMIL WESOŁOWSKI – przewodniczący

ALICJA BONIUSZKO

MARIA KIJAK

HENRYK KONWIŃSKI

ELŻBIETA KWIATKOWSKA

ANDRZEJ MAREK STASIEWICZ

SŁAWOMIR WOŹNIAK

KAZIMIERZ WRZOSEK

EWA WYCICHOWSKA

ALEKSANDRA GOŹDZIK –  sekretarz jury