JURY

 

EMIL WESOŁOWSKI – przewodniczący

ALICJA BONIUSZKO

HENRYK KONWIŃSKI

KRZYSZTOF PASTOR

BARBARA SIER-JANIK

JAROSLAV SLAVICKY

EWA WYCICHOWSKA

ALEKSANDRA GOŹDZIK – sekretarz jury