JURY 

EMIL WESOŁOWSKI – przewodniczący

MARIA BILSKA

SŁAWOMIR GIDEL

MARIA KIJAK

HENRYK KONWIŃSKI

TADEUSZ MATACZ

BARBARA SIER-JANIK

EWA WYCICHOWSKA

ALEKSANDRA GOŹDZIK – sekretarz jury