JURY

 

EMIL WESOŁOWSKI – przewodniczący

WIESŁAW DUDEK

HENRYK KONWIŃSKI

DAWID KUPIŃSKI

TERESA MEMCHES

RŪTA RAILAITĖ-BUTVILIENĖ

MAREK RÓŻYCKI

KAZIMIERZ WRZOSEK

BARBARA SIER-JANIK

EWA WYCICHOWSKA

ALEKSANDRA GOŹDZIK – sekretarz jury