JURY

 

MARIA KRZYSZKOWSKA – przewodnicząca 

ALICJA BONIUSZKO – wiceprzewodnicząca:

EWA GŁOWACKA

MAŁGORZATA INSADOWSKA

MARIA KIJAK

ANDRZEJ STASIEWICZ

WŁODZIMIERZ TRACZEWSKI

OLGA WĄCHAŁA

SŁAWOMIR WOŹNIAK

EWA WYCICHOWSKA

TAMARA ZABOROWSKA – sekretarz jury: