JURY 

 

EMIL WESOŁOWSKI – przewodniczący

ALICJA BONIUSZKO – wiceprzewodnicząca

HENRYK KONWIŃSKI

TADEUSZ MATACZ

EWA PAWLAK

RENATA SMUKAŁA

IRENA TARASIEWICZ

SŁAWOMIR WOŹNIAK

KAZIMIERZ WRZOSEK

ALEKSANDRA GOŹDZIK –  sekretarz jury