Opublikowano: 2 lutego 2022

Informujemy, że literą organizującą kolejność prezentacji uczestników na XXII Ogólnopolskim Konkursie Tańca Uczniów Szkół Baletowych im. W. Wiesiołłowskiego będzie litera „T”.
Oznacza to, że pierwsze numery startowe otrzymają uczestnicy, których nazwiska zaczynają
się na tę literę, a kolejne numery będą przyporządkowywane zgodnie z ustaloną kolejnością alfabetyczną nazwisk.
← Powrót do listy