Opublikowano: 19 stycznia 2022

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgłoszenia uczestników Konkursu należy dokonać do 31 stycznia br.

Jednocześnie zwracamy uwagę na rozmiar pliku przesyłanych zdjęć, który nie może przekraczać        2 MB.

Obowiązkowa jest również zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą należy pobrać                ze strony Konkursu (zakładka regulamin, załącznik nr 2), wydrukować, wypełnić, podpisać
i zeskanować, a następnie załączyć do formularza zgłoszenia uczestnika.

Prosimy również Dyrekcje szkół o przesłanie na adres: sekretariat@szkolabaletowa.pl
listy zbiorczej uczestników Konkursu ze wskazaniem kategorii i grupy wiekowej.
← Powrót do listy